امروز:
چهارشنبه 9 مهر 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
انتشارات
1392/6/26 سه‌شنبهخريد كتابکتاب «تفكيك تقنين و اجرا؛ تحليل مرزهاي صلاحيت تقنيني در روابط قواي مقننه و مجريه»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «تفكيك تقنين و اجرا؛ تحليل مرزهاي صلاحيت تقنيني در روابط قواي مقننه و مجريه» را منتشر كرد.
تببين و تشريح صلاحيت‌هاي قواي مجريه و مقننه و حدود اختيارات‌ مجلس در تصويب قوانين از مهمترين مطالبي است كه اين كتاب به آن پرداخته است. تحليل مفاهيم صلاحيت و قانون‌گذاري از ديگر محورهاي مهمي است كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين بررسي و تحليل چند نمونه عيني و عملي از اختلافات ميان قواي مقننه و مجريه از نقاط مثبت اين تاليف مي‌باشد كه در فصل انتهايي به آن پرداخته شده است.
 
فهرست انتشاراتدر انبار موجود است
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده