امروز:
يكشنبه 26 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «حزب»


چكيده:
شناخت احزاب سياسي به عنوان پديده‌اي كه به مثابه چرخ دنده‌هاي مردم‌سالاري به حساب مي‌آيند و تحقق كاركردهاي مثبت و منفي آن آثار فراواني بر نظام سياسي دارد؛ لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. حزب مجموعه متشكلي از اعضاي جامعه مي‌باشد كه بر مبناي اساسنامه و مرامنامه‌اي كلان نگر به دور يكديگر جمع مي‌شوند و به دنبال دستيابي به قدرت سياسي و يا حفظ قدرت مذكور از طريق جلب مشاركت عمومي هستند. احزاب سياسي پديده‌اي نوظهور در انديشه سياسي است كه سابقه آن به سه سده گذشته باز مي‌گردد. حزب از ابعاد گوناگون قابل تقسيم‌بندي به دسته‌هاي گوناگون است. علاوه بر قدرت‌طلبي به عنوان شاه بيت مبناي تشكيل احزاب در جوامع امروزي؛ مي‌توان مباني نظري مردم‌سالاري غربي مانند انسانگرايي، جدايي دين از سياست، تكثرگرايي و... را نيز به عنوان مبناي كار تشكيلاتي تحت عنوان حزب بر شمرد. در ميان انديشمندان اسلامي نيز ميان اصل مبناي احزاب سياسي اختلاف نظر وجود دارد. برخي اصل تشكيل حزب را مغاير با مباني ديني مي‌دانند، برخي معتقدند حزب با همان مفهوم غربي در نظام اسلامي داراي جايگاه است اما به نظر مي‌رسد تشكيل حزب به عنوان مسأله جديد و مستحدثه، قابل بررسي مي‌باشد. هرچند در اين صورت نيز حذف نقايص و معايب حزب ضروري است.
 
متن گزارش پژوهشي آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «حزب»

بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده