امروز:
جمعه 24 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
نظرات استدلالی


لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي-8)

نظرات استدلالي؛ لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي-8) تهيه گرديد.


متن نظرات استدلالي؛ نظرات استدلالي؛ لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي-8)

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده