امروز:
جمعه 17 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
نظرات استدلالی


لايحه اصلاح قانون دريايي ايران

لايحه اصلاح قانون دريايي ايران تهيه گرديد.


متن نظرات استدلالي لايحه اصلاح قانون دريايي ايران

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده