امروز:
جمعه 24 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
نظرات استدلالی


لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين المللي آموزش اولياء - عمراني


متن نظرات استدلالي؛ لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين المللي آموزش اولياء - عمراني

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده