امروز:
يكشنبه 17 فروردين 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 2 قانون اساسي


اصل دوم:
جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به:  1. خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او
2.  وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين
3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا
4. عدل خدا در خلقت و تشريع
5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام
6.كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او دربرابر خدا كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج - نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه گري و سلطه پذيري ،قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.


 
 
مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تحليل مباني اصل دوم قانون اساسي

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده