امروز:
يكشنبه 17 فروردين 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 1 قانون اساسي


اصل اول:
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ،براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت نود و هشت و دو دهم درصد، كليه كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.
 
مباني تحليل نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تحليل مباني اصل اول قانون اساسي

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده