فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
شرايط عمومي
1396/8/30 سه‌شنبه
• دارابودن حداقل مدرك كارشناسي حقوق، فقه و حقوق، علوم سياسي و يا ساير رشته‌هاي مرتبط براي شركت كنندگان الزامي است.
• ظرفيت دوره‌ها محدود است و اولويت ثبت‌نام با افرادي خواهد بود كه زودتر ثبت‌نام كنند.
• رعايت نظم و حضور به موقع در كليه جلسات كارگاه براي كليه شركت‌كنندگان الزامي است.
• رعايت حجاب و شئونات اسلامي براي كليه شركت كنندگان الزامي است.
• در پايان دوره به كليه شركت‌كنندگاني كه امتياز لازم از آزمون پاياني را كسب نمايند گواهينامه معتبر علمي اعطا خواهد شد.
• هزينه كارگاه مورد نظر به شماره حساب 0108129093009 و شماره كارت 6037691980047377 و شماره شبا IR870190000000108129093009 نزد بانك صادرات به نام انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان واريز شده و در محل مربوطه (صفحه ثبت نام) بارگذاري گردد. (پرداخت از طريق اينترنتي، كارت به كارت و همراه بانك نيز امكان پذير است)
• جهت ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی در سایت پژوهشکده عضو شده و سپس مراحل ثبت‌نام را طی نمائید.
 
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.