امروز:
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
محصولات


كتاب «مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1380 كل كشور»
خريد كتاب
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1380 كل كشور» را منتشر كرد.


متن كتاب اول مركز تحقيقات شوراي نگهبان
(محتواي اين كتاب در كتاب بيست و چهارم موجود مي‌باشد.)
 
فهرست انتشارات


بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده