امروز:
سه‌شنبه 25 تير 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
محصولات


کتاب «مجموعه نظريات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريه‌ها و تذكرات (1388 ـ 1359) [چاپ دوم، ويرايش اول]»
خريد كتاب
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مجموعه نظريات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريه‌ها و تذكرات (1388 ـ 1359) [چاپ دوم، ويرايش اول]» را منتشر كرد.
اين مجموعه، حاصل ويرايش و به‌روز رساني كتاب قبل است و نظريات شوراي نگهبان از ابتداي تاسيس (1359) تا سال 1388 را شامل مي‌گردد.
 
فهرست انتشاراتدر انبار موجود است

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده