امروز:
سه‌شنبه 30 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
تازه های علمی
1396/5/29 يكشنبهاصل 86 قانون اساسي
 

اصل هشتاد و ششم:

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان
بررسی اصل هشتاد و ششم
شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل هشتاد و ششم قانون اساسي
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده