فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
تازه های علمی
1393/11/28 سه‌شنبهخريد كتابکتاب «قانون حمايت خانواده و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست به انضمام مباني نظرات شوراي نگهبان پيرامون اين دو قانون»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «قانون حمايت خانواده و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست به انضمام مباني نظرات شوراي نگهبان پيرامون اين دو قانون» را منتشر كرد.
   كتاب « قانون حمايت خانواده (مصوب 1391) و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان به انضمام مباني نظرات شوراي نگهبان پيرامون اين دو قانون» توسط انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان به چاپ رسيد.
بخش اول اين كتاب مربوط به قانون حمايت خانواده است. در ابتداي اين بخش متن كامل «قانون حمايت خانواده» آمده و در پاورقي آن، متن مصوبه اوليه مجلس و اصلاحات بعدي آن به همراه ايرادات شوراي نگهبان ذكر شده است. در نتيجه، سير تصويب اين قانون باتوجه به نظرات شوراي نگهبان در اين قسمت قابل مشاهده است. قسمت دوم اين بخش نيز به مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون مذكور اختصاص يافته است. در اين قسمت بر اساس مشروح مذاكرات شوراي نگهبان، ذيل هر ماده‌ي مصوب مجلس، استدلال اعضاي شوراي نگهبان و دليل و مستند مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه با قانون اساسي و شرع بيان شده است.
بخش دوم اين كتاب نيز كه به « قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست» مربوط مي‌باشد، با همان شيوه‌ي بخش نخست تدوين شده است و علاوه بر متن قانون و نظرات شوراي نگهبان در پاورقي هر ماده، مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص اين قانون را دربردارد.
اين كتاب در 199 صفحه توسط انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان انتشار يافته است
 
فهرست انتشارات 
در انبار موجود است
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.