امروز:
سه‌شنبه 30 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
تازه های علمی
1396/5/22 يكشنبهاصل 84 قانون اساسي
 
اصل هشتاد و چهارم:
 
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.

 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان؛
بررسي اصل هشتاد و چهارم
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده